Λαγονήσι 25 Μαϊου 2016

 

 Προς τα Μέλη του Συλλόγου

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

    Το ΔΣ του Πνευματικού Ομίλου Γυναικών ΛαγονησίουΔήμου Σαρωνικού 

στο ΔΣ της 25 Μαϊου 2016 αποφάσισε την διενέργεια της ετήσιας τακτικής ΓΣ

όπως το καταστατικό ορίζει και καλεί τα Μέλη του στην 7η ΕτήσιΤακτική Γενική Συνέλευση

που θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 πμ  στα γραφεία του συλλόγου,

στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαγονησίου.

    Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι :

  1. Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ

  2. Διαχειριστικός       απολογισμός

  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

  4. Έγκριση πεπραγμένων ΔΣ

  5. Θέματα μελών

    Για την απαρτία της Γενικής συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών

που έχουν δικαίωμα ψήφου.

     Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 στον ίδιο τόπο και χρόνο

με τα ίδια θέματα, για την απαρτία της οποίας απαιτείται

το 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

  Αν και τη δεύτερη Κυριακή δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή

26 Ιουνίου 2016 στον ίδιο πάντα χώρο και χρόνο με τα ίδια θέματα και

με απαρτία όσων από τα μέλη θα είναι παρόντα.

  

        Η παρουσία των μελών στη ΓΣ είναι δικαίωμα και υποχρέωση μας,

ώστε να συμβάλουμε στην  προαγωγή του έργου και την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου μας

               Η Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

          Έλλη Τσόλκα                                                                         Μαρία Καγιάννη

 

 

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018
Τρίτη
21
Αυγούστου
Θαδδαίου αποστόλου, Βάσσης, Θεογνίου, Αγαπίου, Πιστού και Θεοκλητούς μαρτ.